Caseta

Habitació estiu

hivern SENSE calefacció

Habitació hivern

AMB calefacció

Servei de guarderia de dia

 Temporada BAIXA  23 EUR  26EUR  28 EUR 17 EUR/DIA
 Temporada ALTA  27 EUR   30 EUR  32 EUR
 • Horari de el Servei de guarderia de dia: de 8.30 a 19.00 (horari d'estiu) i de 8.30 a 18.00 (horari d'hivern)
 • IVA no inclòs an cap preu de la website. Es carregarà IVA apart.
 • Descomptes no acumulatius: no es podem acumular 2 o més descomptes. Només aplicarem 1 descompte, el més beneficiós per al client.
 • El check-out (recollida del gos) del nostre hotel per a gossos s'haurà de fer abans de les 12:00 del migdia.
 • Si es recull el gos després de les 12:00 del migdia, es facturarà un altre dia com en un hotel.

Actualment tenim les següents promocions i descomptes:

 • 15% descompte per a estades de 31 a 60 dies.
 • 20% descompte per a estades de 61 a 90 dies.
 • 30% descompte per a estades de 91 a 120 dies.
 • 40% descompte per a estades de més de 121 dies.
 • 20% descompte per al segon (i següents) gos del mateix propietari

Durant l'any 2023 el calendari de temporada alta és:

 • 22 març 2024 al 2 abril 2024
 • 26 abril 2024 al  6 maig 2024
 • 15 juny del 2024 al 25 setembre 2024
 • 11 octubre 2024 al 16 octubre 2024
 • 30 octubre 2024 al 6 novembre 2024
 • 2 desembre 2024 al 10 desembre 2024
 • 20 desembre 2024 al 7 gener 2025

Es considera temporada baixa la resta de l'any.