Dret de Desistiment

A l’atenció de:

Nom: Residencia Canina Dosrosas, SL
NIF: B65949851
Adreça: Carrer Can Carreras. Can Massuet del Far, s/n 08319 Dosrius. Barcelona
Població: Dosrius
Telèfon: 937916132 Correu electrònic: info@residenciacaninadosrosas.com

Dades del bé/prestació a desistir:

Núm. contracte/comanda/factura:
Data contracte/comanda/factura:
Data de recepció del producte/servei:
Descripció del producte/servei:

Dades del consumidor/usuari:

Nom:
Domicili:
Població:
* Telèfon:
* E-mail:
(* dades no obligatòries)

Dret de desistiment:

Podreu exercir el dret de desistiment dins del període de 14 dies establerts per llei a partir de l’endemà de la data d’un contracte de serveis o del dia de la recepció d’un producte.

De conformitat amb l’article 102 i següents del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, us comunico que desisteixo del contracte de venda del bé/prestació descrit anteriorment dins del terme establert, per la qual cosa agrairia que es posés en contacte amb mi mitjançant les dades de contacte facilitades, per notificar-me que s’ha procedit a aquesta sol·licitud.

Data de la sol·licitud:

Signatura del consumidor/usuari: